Workshop & Training

Met beide benen op de grond

Theorie versus praktijk
Mijn ervaring met bewustzijnstrainingen is dat ik het vaak heel goed kon ervaren in dat moment binnen in mijzelf, maar dat ik daarvan vaak niet zoveel terugzag in mijn eigen leven. Ik vond het lastig de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk.

Jarenlang deed ik onderzoek naar de werking van bewustzijn, emoties, het brein, de interactie met het lichaam en de uitwerking op mijn leefwereld. Dat heeft o.a. geleid tot eenvoudige tools die het makkelijker maken je Eigen Vermogen te ervaren, en in je dagelijks leven veranderingen aan te brengen. Maar ook inzicht geven in de invloed van belemmeringen en hoe daar mee om te gaan.

Het idee is dat wanneer je begrijpt hoe dat werkt, het eenvoudiger is in lastige situaties andere keuzes te maken, anders te handelen en zelfs lastige emoties in je voordeel te laten werken. Praktisch dus.

Met regelmaat geef ik workshops, trainingen en bijeenkomsten die één gemene deler hebben: hoe leef je je Eigen Vermogen, wat is er voor nodig en wat staat dat in de weg. Diepgaand, praktisch en toepasbaar in je dagelijks leven, want daar moet het tenslotte gebeuren. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten. Wil je weten waar en wanneer, kijk dan even in de agenda.

Bewust zijn in de praktijk, want daar moet het gebeuren...

Workshop, training & verdieping

De kracht van jouw bewustzijn
Een mens is een denkend wezen. Via de kwantumfysica weten we inmiddels dat de energie van de zuivere gedachte qua kracht ongeëvenaard is. Alles wat wij zien, ook onszelf, is het directe resultaat van onze gedachte-energie. 

Onverstoord en helder
Om de kracht van deze energie, ons Eigen Vermogen, in te kunnen zetten is helder en onverstoord bewustzijn nodig. En hoe moeilijk dat is, blijkt uit hoe onze (eigen) wereld er uit ziet.

Invloeden van buitenaf hebben een grote invloed, zowel op onze emoties, ons bewustzijn als op onze denkkracht. Maar ook grote of kleine (traumatische )gebeurtenissen in ons leven laten hun sporen achter en lijken zo een blauwdruk te geven voor ons leven.

Het aanspreken, trainen en vervolgens helder houden van je bewustzijn en van je Eigen Vermogen is dus van essentieel belang. Maar hoe!

Aanwezig in je hoofd, aanwezig in je lichaam
Vaak geven repeterende negatieve gedachten emoties, waardoor zo’n denkproces weer wordt verstevigd of opnieuw geactiveerd.

Een vicieuze cirkel waar vaak maar moeilijk aan te ontkomen is. Wie met bewustzijn aanwezig wil zijn in haar of zijn leven zal ook aanwezig moeten zijn in het eigen denkproces en in het lichaam. Voornamelijk om geautomatiseerde denkprocessen en reactiepatronen te onderscheppen en er geen speelbal van te worden.

Emotie
De kennis van wat een emotie nu werkelijk is, en wat het doet, is in mijn optiek schrikbarend klein. We verdelen ze in goed of fout, positief of negatief, op basis van oorzaak-en-gevolg-denken, en zijn vooral bij de laatste geneigd allerlei mechanismes in werking te stellen om ze zo snel mogelijk hanteerbaar te maken. Maar hoe handig is dat nu? Zien we niet iets over het hoofd?

Mijn ervaring is dat emoties een stuwkracht kunnen zijn voor het openen van andere ervaringen, of zo je wilt, tijdlijnen. Om die stuwkracht te kunnen ervaren is het nodig dat je doorgrondt hoe het lichaam waarin je woont opgebouwd is, welke beperkingen het besturingssysteem van dat lichaam, je brein, je oplegt en hoe dat je bewustzijn ondermijnt. Terwijl bewustzijn juist nodig is om die mis-interpretatie te ontmantelen. Wie haar of zijn emoties op waarde schat heeft goud in handen!

Hou jezelf helder
Mijn ervaring met bewustzijnstrainingen is dat ik het vaak heel goed kon ervaren in dat moment binnen in mijzelf, maar dat ik daarvan vaak niet zoveel terugzag in mijn eigen leven. Ik vond het lastig de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk. Jarenlang deed ik onderzoek naar de werking van bewustzijn, emoties, het brein, de interactie met het lichaam en de uitwerking op mijn leefwereld. Dat heeft o.a. geleid tot eenvoudige tools die het makkelijker maken je Eigen Vermogen te ervaren, en in je dagelijks leven veranderingen aan te brengen. Maar ook inzicht geven in de invloed van belemmeringen en hoe daar mee om te gaan. Het idee is dat wanneer je begrijpt hoe dat werkt, het eenvoudiger is in lastige situaties andere keuzes te maken, anders te handelen en zelfs lastige emoties in je voordeel te laten werken. Praktisch dus.

Inhoudelijk
Tijdens deze training spreek ik helder over mijn kennis en ervaring. Ik deel mijn inzichten en vertaal deze naar actuele situaties.
We doen oefeningen (bekrachtigingen) die praktijkgericht zijn en aansluiten op wat er nodig is in de groep.

Onderwerpen zijn o.a.

• krachtig contact houden met je lichaam als drager van je bewustzijn

• de verbinding leggen met je bewustzijn

• inzicht in verstorende gedachten en de werking van het brein

• inzicht in wat een emotie wérkelijk is

• je Eigen Vermogen ervaren, en ook kunnen doorzetten in je eigen leven

• ervaren en verder uitbouwen van het krachtveld in jezelf

Deze avonden zijn alleen toegankelijk voor Mensen die de educatie training hebben doorlopen of de informatie vanuit zichzelf hebben onderzocht en kunnen dragen.

De tijd van oude spiritualiteit waarbij de kracht buiten jezelf komt te liggen is voorbij. Er kunnen routes in onsZélf worden geopend. Alleen jij kan dat doen.

Wat we sámen kunnen doen is het onderzoek naar-, en de bekráchtiging van ons bewustzijn.
Vanaf 2023 kun je als vervolg op de training Bewustzijn in de Praktijk | Leef je Eigen Vermogen jezelf inbrengen in deze Verdiepingsgroep. We gaan nog dieper in op de interactie tussen lichaam, brein, hart, ons Eigen Vermogen en oorspronkelijke denkkracht.

Om de twee weken komen we bij elkaar en verdiepen we onze vaardigheden in het verder afstemmen, tunen en bekrachtigen van ons bewustzijn. Via het openen van informatie en frequentievelden en zelfbekrachtigingen bouwen we aan een SamenKrachtVeld opgebouwd uit de kracht van autonome wezens …. Jij.

Naast de bekrachtigingen en mijn kennis en informatie zal er ruimte zijn voor eigen inbreng middels delen of vragen om het aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk, het leven van alle dag, met twee voeten op de grond.

Ergens diep van binnen weten en voelen we dat er andere mogelijkheden zijn dan de vervreemding en verharding die we in onze samenleving ervaren. Mogelijkheden van vriendschap, verbinding, gelijkwaardigheid en Menselijkheid die als gevoelsherinnering in ons verankert liggen.

Om onze oorspronkelijke gevoelens en kernwaarden te repatriëren is kennis van het functioneren van deze realiteit nodig, en een bredere kijk op onze historie dan de geschiedenisboeken ons nu bieden.

Deze dag gaat over jou en over hoe deze realiteit reageert op jouw bewustzijn. Belicht vanuit een breed en ver uitgezoomd perspectief. 

Voor de duidelijkheid … geen complot-theorieën, wel informatie die wat teweeg kan brengen in jouw beleving van deze wereld en wellicht bestaande paradigma’s kritisch tegen het licht houdt.

Zolang we ons kunnen herinneren is sexualiteit omgeven met mysteries en taboes. Of de seksuele revolutie in de jaren 60, de opkomst van porno en de meer spirituele benadering van bijvoorbeeld tantra een bijdrage heeft geleverd aan het ontsluiten van die mysteries is nog maar de vraag. Weliswaar lijken we onze sexualiteit vrijer te ervaren, tegelijkertijd lijkt de wáre kracht van sexualiteit onbegrepen, en de verwrongen beleving ervan leidt in sommige gevallen tot een blokkade op ons bewustzijn.

Het venster naar bewustzijn lijkt vertroebeld door denkbeelden over wat een sexualiteit is, en overtuigingen, angsten en trauma’s geven daar hun eigen vernietigende bijdrage aan. Wat gebeurt er werkelijk als we vlinders in onze buik voelen. Wat er gebeurt er werkelijk als we vrijen. Wat gebeurt er werkelijk tijdens een orgasme. Het lijkt bijvoorbeeld te gaan om ontladen, het ervaren van intense sensaties of het vinden van een levenspartner, en wanneer we die bijbehorende ‘vibes’ voelen lijkt dat de juiste route.

Maar wat als dat niet waar is? Wat zou er gebeuren als de betekenis van al deze paradigma’s op losse schroeven komt te staan. Wat als deze gevoelens wezenlijk anders bedoeld zijn dan hoe ze in deze realiteit worden ervaren. Wat als de krachten die vrij komen als je intiem bent anders geïnterpreteerd moeten worden. Wat als de manier waarop we sexualiteit beleven misschien wel een afleiding is om maar niet te komen tot wie we werkelijk zijn. Wat als sexualiteit gaat om levens- en scheppingskracht. Het niet op waarde schatten van deze krachten leidt tot verlies van ons bewustzijn.

Wie zich verdiept in de gevoelens en sensaties die te maken hebben met verliefdheid, liefde en sexualiteit kan niet anders dan concluderen dat niets is wat het lijkt.
Niet dat je deze gevoelens en situaties niet meer zou mogen ervaren, maar ze in een ander licht zetten en daarmee ook de betekenis veranderen zal tot gevolg hebben dat het verliezen van de Kracht van wie je werkelijk bent niet meer kan plaatsvinden.

Daarvoor is kennis nodig. Kennis van je lichaam, kennis van je brein, kennis van energie, en vooral kennis van het ontstaan en functioneren van deze realiteit die allesbepalend is voor wat sexualiteit heden ten dage is geworden.

De afgelopen 10 jaar heb ik een diepgaand onderzoek gedaan naar al deze onderwerpen in verbinding met o.a. sexualiteit. Ik wil je graag deelgenoot maken van deze intense reis en mijn bevindingen daarin, zodat jij daarin jouw eigen ervaringen kunt onderzoeken.
Voel je van harte welkom om het onderzoek in jezelf te starten en je thema’s en vragen in te brengen. De bijeenkomst zal mede vormgegeven worden door jouw aanwezigheid en inbreng. De puzzelstukjes van onze verloren scheppingskracht moeten weer worden samengebracht!

DSC_2731

Aanwezig in lichaam en hoofd

Vaak wekken repeterende negatieve gedachten emoties op, waardoor zo’n denkproces weer wordt verstevigd of opnieuw geactiveerd. Een vicieuze cirkel waar vaak maar moeilijk aan te ontkomen is. 

Wie met bewustzijn aanwezig wil zijn in haar of zijn leven zal ook aanwezig moeten zijn in het eigen denkproces en in het lichaam. Voornamelijk om geautomatiseerde denkprocessen en reactiepatronen te onderscheppen en er geen speelbal van te worden.